Lịch thi đấu Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền lần thứ IX - 2015


Từ ngày 21/3-29/3/2015 tại Nhà thi đấu Tỉnh Quảng Trị

Bảng A: VTV - Bình Điền - LA; 2. Thanh Hóa; 3. Triều Tiên; 4. Malaysia; 5. Tenri (JPN)

Bảng B: Thông tin LVPB; 2. KAZ  3. Fujian (CHN); 4. NH Công Thương

 

Ngày

Thời gian

Trận

Mã số

Bảng

Đội  gặp  đội

THTT

Thứ Bảy

21/3

16h30

1

4 - 2

A

Malaysia - Thanh Hóa

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

19h45

Khai mạc

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

19h45

2

5 - 1

A

Tenri (JPN) - VTV Bình Điền LA

CN

22/3

13h30

3

2 - 3

B

KAZ - Fujian (CHN)

 VTV9, TTTV

Đài Quảng Trị

15h00

4

1 - 4

B

Thông tin LVPB - NH Công thương

VTV6, VTV9, TTTV  Đài Quảng Trị

16h45

5

1 - 2

A

VTV Bình Điền LA - Thanh Hóa

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

Thứ Hai

23/3

13h30

6

4 - 5

A

Malaysia - Tenri (JPN)

VTV9, TTTV

Đài Quảng Trị

15h00

7

2 - 3

A

Thanh Hóa - Triều Tiên

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

16h45

8

1 - 3

B

Thông tin LVPB - Fujian (CHN)

VTV6, VTV9, TTTV PTTH Quảng Trị

Thứ Ba

24/3

13h30

9

5 - 3

A

Tenri (JPN) - Triều Tiên

VTV9, TTTV

 Đài Quảng Trị

15h00

10

1 - 2

B

Thông tin LVPB - KAZ

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

16h45

11

1- 4

A

VTV Bình Điền LA - Malaysia

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

Thứ Tư

25/3

13h30

12

4 - 2

B

NH Công thương - KAZ

VTV9, TTTV

Đài Quảng Trị

15h00

13

2 - 5

A

Thanh Hóa - Tenri (JPN)

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

16h45

14

3 - 4

A

Triều Tiên - Malaysia

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

T.Năm

26/3

15h00

15

3 - 4

B

Fujian (CHN) - NH Công thương

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

16h45

16

3 - 1

A

Triều Tiên - VTV Bình Điền LA

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

Thứ Sáu

27/3

Ngày nghỉ, Giao lưu

Thứ Bảy

28/3

14h00

17

3A – 4B

Xếp hạng

VTV9, TTTV

Đài Quảng Trị

16h00

18

1A – 2B

Bán kết 1

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

18h00

19

3B – 4A

Xếp hạng

VTV9, TTTV

Đài Quảng Trị

20h00

20

1B – 2A

Bán kết  2

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

Chủ nhật

29/3

14h00

21

Thua 17– Thua 19

Xếp hạng 7 - 8

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

16h00

22

Thua 18– Thua 20

Tranh 3 –  4

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

18h00

23

Thắng 17 – Thắng 19

Xếp hạng 5 - 6

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị

20h00

24

Thắng 18– Thắng 20

Chung kết – trao giải

VTV6, VTV9, TTTV Đài Quảng Trị